Alvisbilvard

Företagskunder

Information för uppdragsgivare

Skräddarsydda tjänster

Vi skräddarsyr våra tjänster efter uppdragsgivarens behov och erbjuder alltid en allmän 10% rabatt på tjänster som ej är inkluderad i avtalet.

Företagskort

Vi erbjuder uppdragsgivaren möjlighet till ett företagskort som ger privat biltvättsrabatt till alla anställda på ditt företag.

Upphämtning

Vi erbjuder upphämtning till alla våra uppdragsgivare. Pris justeras efter antal bilar som hämtas per tillfälle.

Seriös verksamhet

Vi granskades av diverse myndigheter sensommaren 2020 och kan därmed styrka att företaget och dess tjänster alltid utförs enligt lag.

Vi utgår dessutom alltid från kommunens kollektivavtal.

Vad som ingår i vårat villkor

Vi sköter uppdraget enligt den kvalité och servicenivå som lovats till uppdragsgivaren.

Vi har en ansvarig kontaktperson som går att nå snabbt vid behov.

Vi står för material och medel som krävs för att utföra arbetet.

Vi har ansvarsförsäkring vid förekomst av skador under arbetstid som gäller för person- och sakskador.

Vi utför arbetet de tillfällen bestämd enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Uppdragets Varaktighet

Alla våra avtal är tidsbegränsade för ett år. Båda parter kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägning. Avtalet förlängs automatiskt om någon av parterna inte säger upp.

Prisjustering kan endast ske vid förlängning av avtalet enligt överenskommelse. De nya priserna träder i kraft på första månaden av varje förlängning.

Offertformulär

    Scroll to Top